Spekter

Hovedoppgjøret 2020 – endelig i havn

Fredag 4. desember 2020 møtte Legeforeningen Spekter i de avsluttende sentrale overenskomstforhandlingene, og forhandlingsresultatet var endelig klart.
Avdeling for jus og arbeidsliv
17. desember 2020

Vi legger bak oss et år som har vært annerledes på mange måter - også når det gjelder lønnsoppgjøret. Som en følge av situasjonen landet var i da lønnsoppgjørene skulle startet i mars, ble hovedoppgjørene i alle sektorer utsatt til høsten. Legeforeningen gjennomførte forhandlingene med Spekter om alle delene av overenskomsten for legene i helseforetakene, fra 28. august til 4. desember.  

Etter krevende forhandlinger ble Legeforeningen og Spekter natt til 6. november enige om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene. På grunn av koronasituasjonen ble lønnsoppgjøret fastsatt sentralt for alle sykehusleger og det ble ikke gjennomført forhandlinger av lokale B deler. B-delsforhandliingene er utsatt til våren 2021. 

Legeforeningen og Spekter ble blant annet enige om et nytt lønnssystem for leger i spesialisering – tilpasset dagens spesialistutdanning – og bedre rettigheter knyttet til kompetanseutvikling, spesialisering og forskning. Omleggingen av lønnssystemet for leger i spesialisering innebærer at mange leger vil rykke opp i lønnsnivå tidligere enn etter gammelt system. LIS 1 og de med lengst tid i spesialisering fikk et generelt tillegg. Det ble også gitt generelle tillegg til overlegene og andre medlemmer av Legeforeningen. Oppgjøret er beregnet til å være i tråd med frontfaget.  

Her kan du lese informasjon om lønnsoppgjøret og endringene i overenskomstens del A2 som partene har utarbeidet i fellesskap.