Hovedoppgjøret i helseforetakene er ferdig

Akademikerne helse og Spekter ble torsdag 23. juni enige om årets hovedoppgjør. Det innebærer at de avtalte lønnstilleggene nå kan utbetales.

Lønnstilleggene er avtalt sentralt for leger i spesialisering og legespesialister, mens øvrige legegruppers lønn er avtalt i lokale forhandlinger på det enkelte helseforetak. Det er også enighet om endringer i både den sentrale avtaledelen A2 og de lokale B-delene.

Spekter-oppgjøret omfatter helseforetakene, Lovisenberg Diakonale sykehus og Martina Hansens hospital. Årets tariffoppgjør er et hovedoppgjør. Det innebærer at det ble forhandlet om både lønn og andre bestemmelser i overenskomsten.

Natt til 26. mai ble partene enige om den landsomfattende overenskomstdelen A2 for sykehusleger. Lønnsoppgjøret for medisinstudenter med lisens, leger i spesialisering og legespesialister  ble forhandlet som en del av de sentrale A2-forhandlingene.

Det er avtalt følgende lønnstillegg med virkning fra 1. januar 2022:

Medisinstudent med lisens                       kr 18 000

LiS 1                                                                  kr 22 000

Leger i spesialisering 1 - 2 år                     kr 24 500

Leger i spesialisering 2 - 4 år                    kr 25 600

Leger i spesialisering > 4 år                       kr 30 000

 

Legespesialist                                              kr 31 000

Du kan lese mer om utfallet av A2 forhandlingene her. (Enighet mellom Legeforeningen og Spekter om A2). Se også en sak lenger ned om den nye lønnsstigen for leger i spesialisering.

De lokale B-delene forhandles mellom Legeforeningens lokale tillitsvalgte og arbeidsgiver i det enkelte helseforetak/ sykehus. Her ble lønnstillegg for overlegene og Legeforeningens øvrige medlemmer forhandlet, i tillegg til en rekke tekstlige endringer.

Fristen for å bli ferdig med disse forhandlingene var fredag 17. juni. Etter krevende forhandlinger mange steder ble det oppnådd enighet på alle sykehus i Spekter-området hvor Legeforeningen har en lokal B-del.

Protokollene fra B-delsforhandlingene og den nye B-delene for hvert helseforetak/sykehus med oppjusterte lønnsbestemmelser vil i nær framtid bli publisert på Legeforeningens nettsider.

Årets hovedoppgjør ble endelig avsluttet torsdag 23. juni da Akademikerne Helse, med Legeforeningen, kom til enighet i de avsluttende sentrale forhandlingene med Spekter.