Legeforeningens første digitale landsstyremøte gjennomført

Legeforeningen gjennomførte 27. mai tidenes første digitale landsstyremøte. President Marit Hermansen åpnet Legeforeningens landsstyremøte med å prise medlemmenes innsats under koronapandemien.

Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og direktør for Folkehelseinstituttet Camilla Stoltenberg bidro med videohilsner.

Den tekniske løsningen fungerte godt; alle delegatene var koblet på, det ble holdt presentasjoner, innlegg og replikker og gjennomført avstemninger. Blant sakene som ble behandlet var regnskap, årsmelding, vedtektsendringer for rettshjelpsordningen og lovendringer knyttet til fagaksen.

En rekke saker ble utsatt til et ekstraordinært landsstyremøte, som planlegges gjennomført på mer tradisjonelt vis i desember 2020. For mer informasjon om landsstyremøtet, gå inn her.