Når noen klager på deg som lege

Flere leger opplever å få en eller flere klager mot seg i løpet av karrieren. Legeforeningen gir deg råd.

Sykehusleger har ansvarsfulle og ofte krevende roller i pasientbehandlingen. De har dialog med, og kan berøre mange mennesker i løpet av en arbeidsdag eller vakt. Ofte må legene gjøre vanskelige valg i situasjoner med høyt tidspress. Det er krevende i seg selv. I tillegg stilles det høye krav til dialog og kommunikasjon med pasienter og pårørende. I det store flertall av sakene går både behandling og dialog fint, også i de vanskelige sakene. Men det hender også at det ikke gjør det, og at legen får en klage i etterkant.  

På Legeforeningens nettsider har vi samlet informasjon og råd om hvordan slike klager kan håndteres.  

Hvordan situasjonen bør håndteres varierer ut ifra hvem klagen kommer fra og hva den gjelder. På Legeforeningens nettside har vi skrevet litt om de vanligste klagene og hvilke regelverk som gjelder for de ulike. Der finner du informasjon om hva som gjelder for klager fra pasient/advokat, fra pårørende, fra pasient- og brukerombudet, fra Rådet for legeetikk og Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) og klager fra tilsynsmyndighetene. På sidene finner du råd om hva du bør gjøre i når du mottar ulike typer klager for eksempel om mangler i helsehjelpen, brudd på pasientrettigheter, krav om retting / sletting av journal og erstatningskrav.  

Temasiden om klager finner du her