Informasjon til medlemmer i statlig sektor om lokale forhandlinger

Det skal gjennomføres lokale lønnsforhandlinger i staten høsten 2022. Frist for å gjennomføre de lokale forhandlingene er 31. oktober 2022, og de fleste virksomhetene starter prosessen med lokale forhandlinger rett før eller rett etter sommerferien.

De lokale forhandlingene gjennomføres av tillitsvalgte og arbeidsgiver i den enkelte virksomhet /forhandlingssted. Legeforeningen har lokale tillitsvalgte i de fleste virksomhetene i staten, som representerer medlemmene i forhandlingene. Det kan også være inngått samarbeid med andre foreningen i Akademikerne slik at medlemmene representeres av tillitsvalgte fra andre forbund. Om Legeforeningen ikke har tillitsvalgte i din virksomhet, eller det ikke er inngått en Akademikersamarbeid, kan du ta kontakt med en tillitsvalgt fra et annet forbund for å høre om vedkommende kan forhandle på dine vegne.

Som ansatt har du også krav på en årlig lønnssamtale. Be gjerne om en lønnssamtale om det ikke allerede er gjennomført. Informasjon som kan leses som forberedelse til lønnssamtale finner dere her.

Det varierer fra virksomhet til virksomhet hvordan forhandlingene organiseres og gjennomføres i praksis. Det settes en frist for ansatte til å sende inn krav til forhandlingene, som normalt skal sendes til tillitsvalgte. Det settes en frist lokalt for dette. Ta kontakt med arbeidsgiver eller tillitsvalgte om du ikke har fått informasjon om lokal prosess og frist for å sende inn krav. Noen virksomheter har utarbeidet egne skjema som er utarbeidet for å skrive krav til de lokale forhandlingene. Om det ikke er laget et slik skjema, kan gjerne vedlagt kravskjema brukes som en utgangspunkt. Det er ofte en fordel om lønnskravet begrunnes så konkret som mulig, og helst med utgangspunkt i virksomhetens lokale lønnspolitikk. Det er til stor hjelp for de tillitsvalgte i forhandlingene å ha en kortfattet og konkret begrunnelse å argumentere ut i fra.