Enighet i forhandlingene om Særavtalen mellom Legeforeningen og Virke

Legeforeningen og Virke ble 29.04 enige i forhandlingene om sentral særavtale for legene i private ideelle sykehus.

Legeforeningen og Virke har blant annet avtalt et nytt lønnssystem for leger i spesialisering, tilpasset dagens spesialistutdanning. Partene har også blitt enige om bedre rettigheter knyttet til dekning av kostnader til kurs for LIS, kompetanseutvikling, spesialisering og forskning.

Partene er enige om at det innen 15. oktober skal gjennomføres lokale forhandlinger i virksomhetene.

Det nye lønnssystemet for LIS vil kunne komplisere forhandlingene noe, og vi oppfordrer derfor til å sette av god tid og starte forhandlingene tidlig i år.

Vi vil komme med mer utfyllende informasjon om endringene i avtalen og gjennomføring av de lokale forhandlingene.

Protokollen fra forhandlingene og ny særavtaletekst kan leses her.