Hovedoppgjøret 2022 - del 2

14. og 15. november ble det gjennomført sentrale forhandlinger om noen av landsoverenskomstene i Virke

Forhandlingene ble ivaretatt av Akademikerforeningene – et samarbeid mellom de fleste foreningene i Akademikerne, i tillegg til NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene. For tiden er det Psykologforeningen som leder dette samarbeidet. Legeforeningen var representert i forhandlingsdelegasjonen.

Følgende overenskomster ble forhandlet:
- Landsoverenskomst for helse og sosiale tjenester
- Landsoverenskomst for virksomheter § 27
- Landsoverenskomst for barnehager
- Landsoverenskomst for utdanning

Akademikerforeningene og Virke ble blant annet enige om rettigheter knyttet til lønnssamtale og seniorpolitikk. Endringen kommer som følge av resultatet i korresponderende tariffområde og fremgår av protokollen som følger nederst på siden.

Hovedandelen av Legeforeningens medlemmer i Virke er ikke omfattet av disse Landsoverenskomstene, da det er Spesialistoverenskomsten som er Legeforeningens viktigste av overenskomst  (disse forhandlingene ble gjennomført 12. til 15. september, dette oppgjøret kan dere lese mer om her).