Aktuelt

Kom på konferanse om medisinsk overaktivitet

Velkommen til Mer er ikke alltid bedre – en tverrfaglig konferanse om medisinsk overaktivitet.
Tid: 9. mars 2023 kl. 9-16. Sted: Vulkan Arena, Oslo.
19. JANUAR 2023
Mer er ikke alltid bedre plakat. Illustrasjon: Gjør kloke valg

I år setter vi fokus på disse temaene:

  • Overutredning og overbehandling av muskel- og skjelettplager
  • Kroppspress og estetiske helsetjenester
  • Helsebekymring og helsekompetanse

Ingen kursavgift – gratis lunsj.

Den norske legeforening godkjenner konferansen for alle spesialiteter med 7 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning. Nb gjelder LIS i gammel ordning.

Vennlig hilsen Gjør kloke valg, klokevalg.org