212 treff på i alle anbefalinger

Gulping og oppkast forekommer hos opp til 50% av spedbarn (<1 år). En grundig sykehistorie og klinisk undersøkelse vil i de fleste tilfeller avklare om det dreier seg om en normal refluks eller om
FOTO: Ahus Akutt appendicitt er en klinisk diagnose, og ved sterk klinisk mistanke gjøres laparaskopi uten preoperativ bildediagnostikk. Ved behov for supplerende bidediagnostikk er ultralyd
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Begrunnelse: For hver blodprøve tatt av en frisk person er det 5 % sannsynlighet for at resultatet ligger utenfor referanseområdet og dermed kan tolkes som
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Helseundersøkelse av friske i betydningen screening for mer enn én sykdom eller risikofaktor genererer diagnoser og kostnader uten å bedre helsen. I følge
NSAID har bivirkninger i form av magesår og blødninger i fordøyelseskanalen og kardiovaskulær sykdom. Eldre og de med hjerte/kar risiko, nedsatt nyrefunksjon og de som bruker ACE-hemmere,
FOTO: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen Begrunnelse: TSH er den beste analysen ved spørsmål om tyreoideasykdom. Når TSH er innenfor referanseintervallet (normal TSH), vil analyse av øvrige
Begrunnelse: Aldersrelaterte forandringer i ledd og columna har ofte ingen sikker sammenheng med smerter. Ved svært mange tilstander viser konservative tiltak like gode eller bedre resultater som ved
Begrunnelse: Risiko for eggstokkreft er lav og rutineundersøkelser hos kvinner med lav risiko for eggstokkreft bedrer ikke utkommet. Rutineundersøkelser reduserer ikke dødeligheten, sykelighet eller
- Unngå rutinemessig androgenanalyse. - Unngå måling av progesteron hos kvinner med amenoré eller oligomenoré. Begrunnelse: I løpet av menstruasjonssyklus skjer store variasjoner i gonadotropiner (
Begrunnelse: Livmorhalsprogrammet er i en overgangsperiode med utprøving av ulike algoritmer for HPV-testing i primærscreening for ulike aldersgrupper. Kreftregisteret har oversikt over

Side 1 av 22