Alle kurs
ID. 33632

Grunnkurs A del 2: Allmennlegen og fastlegekontoret

KURSET ER FULLTEGNET.

Før du kan delta på grunnkurssamlingen du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS.

To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis.

Grunnkurs A del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/1/31738/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med nettkurs@legeforeningen.no

Informasjon