Alle kurs
ID. 35192

Grunnkurs B, Del 2 - Allmennlegens roller og samarbeidspartnere

Informasjon

Viktig Info!
Før du kan delta på grunnkurssamlingen  du gjennomføre FORBEREDENDE NETTKURS. To uker før samlingsstart skal du ha fullført nettkurset, betalt nettkursfaktura og mottatt nettkursbevis. 
Grunnkurs B del 1: https://www.legeforeningen.no/kurs/20172/6/32085/

Ved spørsmål om nettkurset, ta kontakt med  nettkurs@legeforeningen.no