Legeforskningsinstituttet besøker Stortinget med innlegg om sosial ulikhet i helse

Legeforskningsinstituttet presenterer et pågående forskningsprosjekt om sosial ulikhet i helse på Stortingsseminar 7. mars.
Legeforskningsinstituttet på Stortinget
Berit Bringedal, Afaf Al-Rammahy og Kenz Al-Shather besøker Stortinget. Foto: Privat

Vår seniorforsker, Berit Bringedal, og forskerlinjestudentene Afaf Al-Rammahy og Kenz Al-Shather besøker idag Stortinget for å presentere et pågående forskningsprosjekt om sosial ulikhet i helse. 

I tillegg til å presentere det pågående forskningsprosjektet om sosial ulikhet i helse redegjør Bringedal for hva vi faktisk har av dokumentasjon på at helsetjenesten i Norge er likeverdig, og hvilke funn som tyder på at det finnes sosial ulikhet i tilgang, bruk og resultat av helsetjenester i Norge. 

Stortingsseminaret arrangeres av Nasjonalforeningen for folkehelsen og Den norske legeforening. 

Følgende komiteer er invitert til seminaret: Helse- og omsorgskomiteen, Familie- og kulturkomiteen og Arbeids- og sosialkomiteen. 

Du kan lese mer om det pågående forskningsprosjektet her.