Overlegenes arbeidsforhold og helse i perioden 2010-2019

Overleger har relativt høy jobbtilfredshet, god helse og lavt sykefravær, men det er viktig å følge opp og diskutere tendenser til økning av korttidssykefravær samtidig som andelen deltidsarbeid er blitt redusert.

I en artikkel i jubileumsutgaven av Overlegen ser seniorforsker Judith Rosta og seniorforsker og lege Karin Isaksson Rø i Legeforskningsinstituttet på utviklingen i overlegenes arbeidsforhold og helse over en tiårsperiode. 

De to forskerne har undersøkt om overlegenes arbeidstid, jobbtilfredshet, arbeidsstress, selvrapporterte helse, sykefravær, jobb–hjem-balanse og kjennskap til og bruk av støtteordninger har endret seg i perioden 2010-2019.