LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Alle publikasjoner

Mellanmänsklig resonans

11. februar 2020
– Delaktighet skapar engagemang, och aktuell forskning om vårdens arbetssituation lyfter fram att engagemang är en central dimension för att reducera risken för «burnout», skriver LEFOs gjesteforsker Fredrik Bååthe i Tidsskriftets utgave nr. 2/2020.

Kreftscreening - hva anbefaler legene?

18. desember 2019
– Myndighetene anbefaler screening for brystkreft, livmorhalskreft og tarmkreft. Hva anbefaler legene? spør LEFOs seniorforsker Berit Bringedal i Tidsskriftets utgave nr. 18/2019.

Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår / Medical students´ attitudes and expectations for future working conditions

21. november 2019
The article – Fimland SK, Kjenås AS, Isaksson Rø K, Schaufel MA. Medisinstudentenes holdninger og forventninger til fremtidige arbeidsvilkår. Tidsskr Nor Legeforen 2019; 139: 1660-4 – is published in both Norwegian and English full text version.

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

13. november 2019
Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03

Prioriteringsveiledere i spesialisthelsetjenesten – rettslige og medisinskfaglige ansvarliggjøringsmekanismer? / Priority Guidelines in Specialist Health Service – Legal and Medical-Professional Accounability Mechanisms?

13. november 2019
Aase-Kvåle I, Magnussen A-M, Nilssen E. Tidsskrift for velferdsforskning 2019; 22 (3): 213-27. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2464-3076-2019-03-03

Legers jobbtilfredshet i endring

07. november 2019
– Helsesystemet er under omorganisering i de fleste land, noe som kan påvirke både legers arbeidssituasjon og jobbtilfredshet, skriver LEFOs seniorforsker Judith Rosta i Tidsskriftets utgave nr. 16/2019.

Trenger medisinsk pedagogisk praksis en real overhaling?

16. oktober 2019
– En ny guide gir forslag til hvordan en kan optimalisere læringssituasjonen for studenter i praksis og skape trygge, kompetente klinikere, skriver LEFOs stipendiat Cecilie Normann Birkeli i Tidsskriftets utgave nr. 14/2019.

Changes in job satisfaction among doctors in Norway from 2010 to 2017: a study based on repeated surveys

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Judith Rosta, Olaf Gjerløw Aasland and Magne Nylenna, shows that job satisfaction among Norwegian doctors has decreased, though still at a relatively high level. The decrease was significant for both GPs and hospital doctors. Private practice specialists were the most satisfied.

Do you recommend cancer screening to your patients? A cross-sectional study of Norwegian doctors

19. september 2019
A study by LEFO´s senior researcher Berit Bringedal, Atle Fretheim, Stein Nilsen and Karin Isaksson Rø shows that a large majority of doctors claimed that they recommended cancer screening in accordance with national guidelines: - Among doctors recommending screening contrary to the guidelines, GPs did so to a lesser degree than other specialties, they conclude.

Side 1 av 63