Om oss

LEFO – Legeforskningsinstituttet forsker på sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet og atferd og ser på hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering.

LEFO er et uavhengig forskningsinstitutt med forskere innen medisin, epidemiologi og samfunnsvitenskap og har et utstrakt forskningssamarbeid både i og utenfor Norge.

Vi legger stor vekt på ulike former for forskningsformidling, arrangerer seminarer og forskningskonferanser og deltar på konferanser i inn- og utland. Vi holder også foredrag for ulike grupper og underviser studenter og spesialistkandidater.

Instituttet ble opprettet i 1995 som en videreføring  av det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen" og har siden starten fulgt et representativt panel av norske leger gjennom Legepanelet.

Instituttet har en stab på åtte personer og er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, med en andel fra Legeforeningen.

Legeforskningsinstituttet

Profilbilde
Instituttsjef
Hem, Erlend
Hem er utdannet lege, og har arbeidet som redaktør i Tidsskrift for Den norske legeforening i 20 år. Hans sentrale forskningsområder er selvmordsatferd og psykotraumatologi. Hem har lang erfaring innen medisinsk fagspråk, helsehistorie og fagformidling.
Profilbilde
Forskerlinjestudent
Al-Rammahy, Afaf
Al-Rammahy er medisin- og forskerlinjestudent ved Universitetet i Oslo. Sammen med veiledere på Legeforskningsinstituttet forsker hun på helsetjenestens rolle ved sosiale ulikheter i kreftbehandling. Hun jobber også deltid som pleiemedhjelper på skadelegevakten i Oslo.
Profilbilde
Rådgiver
Birkeli, Cecilie Normann
Birkeli forsker på legers utdanning, veiledning og supervisjon og rekruttering. Hun har gjennomført nasjonale evalueringer av tidligere turnustjeneste og spesialistutdanningen for leger. Birkeli jobber med oversiktsstudier, kvalitative og kvantitative metoder. Birkeli er ph.d. stipendiat.
Profilbilde
Seniorforsker
Bringedal, Berit
Bringedals forskning fokuserer på etiske utfordringer i helsetjenesten . For eksempel: Fungerer helsevesenet godt for å stimulere til god kvalitet og rettferdig fordeling? Har leger et ansvar for å redusere sosial ulikhet i helse? Hvordan påvirker etiske utfordringer legenes jobbhverdag? Bringedal er dr.polit. i sosiologi og jobber mest med kvantitative analyser.
Profilbilde
Gjesteforsker
Bååthe, Fredrik
Bååthe forsker på den dynamiske relasjonen arbeidssituasjon, pasientkvalitet og legers helse/tilfredshet, i tett samarbeid med ledelse og medarbeider. Profesjonell identitet i endring og erfaringsbasert læring er sentrale begreper. Han arbeider også med utdanning og foredrag for ledere og leger. Tidligere klinikksjef ved Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Sverige.
Profilbilde
Forsker
Dalum, Helene Seljenes
Dalum er veterinær og har doktorgrad på arbeidshelse hos veterinærer i Norge, med spesiell vekt på selvmordstanker og hjelpsøking for psykiske problemer. I Legeforskningsinstituttet jobber hun med spørreskjemaundersøkelser og er redaktør for Lefos nettsider og sosiale medier.
Profilbilde
Forsker
Fadum, Elin Anita
Fadum jobber med kvantitative dataanalyser, deltar i forskning om sosial ulikhet i helse og bidrar i avdelingens spørreskjemaanalyser. Fadum har ph.d i epidemiologi og jobber også som seniorrådgiver/epidemiolog i Forsvarets helseregister ved Forsvarets sanitet.
Profilbilde
Seniorforsker
Rosta, Judith
Rosta er seniorforsker og forsker på legenes arbeidsforhold, helse, livskvalitet og atferd. Hun arbeider også med spørreskjemaundersøkelser og kvantitative dataanalyser. Rosta har utdannelsesgrader på RN (sykepleier), MA (sosiolog), PGDip Epidemiology og ph.d.
Profilbilde
Seniorforsker
Rø, Karin Isaksson
Rø forsker på legers helse, arbeidssituasjon og bruk av forebyggende tilbud for leger. Hun driver klinisk forankret forskning på utviklingsarbeid og profesjonell identitet, og jobber med både kvalitative og kvantitative metoder. Hun arbeider også med utdanning og foredrag for legegrupper. Rø har en PhD, er lege og spesialist i arbeidsmedisin og jobber også som overlege/rådgiver ved Ressurssenter Villa Sana.