LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Om oss

LEFO – Legeforskningsinstituttet forsker på sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet og atferd og ser på hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering.

LEFO er et uavhengig forskningsinstitutt med forskere innen medisin, epidemiologi og samfunnsvitenskap og har et utstrakt forskningssamarbeid både i og utenfor Norge.

Vi legger stor vekt på ulike former for forskningsformidling, arrangerer seminarer og forskningskonferanser og deltar på konferanser i inn- og utland. Vi holder også foredrag for ulike grupper og underviser studenter og spesialistkandidater.

Instituttet ble opprettet i 1995 som en videreføring  av det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen" og har siden starten fulgt et representativt panel av norske leger gjennom Legepanelet.

Instituttet har en stab på åtte personer og er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, med en andel fra Legeforeningen.

Instituttets personale: 

Erlend Hem, lege, professor dr.med., instituttsjef

Karin Isaksson Rø, lege, spesialist i arbeidsmedisin, ph.d., seniorforsker 

Wenche S. Hvitmyhr, forskningssekretær

Berit Bringedal, sosiolog, dr.polit., seniorforsker

Judith Rosta, Sosiolog, sykepleier, MA, PGDip Epidemiology, ph.d., seniorforsker

Cecilie Normann Birkeli, helseviter, rådgiver, ph.d.-stipendiat

Lise B. Johannessen, fungerende nettredaktør

Gjesteforsker:

Fredrik Bååthe, MSc, ph.d., postdok. Tilknyttet Institutet för Stressmedicin og Sahlgrenska Akademin ved Göteborgs universitet.