LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

LEFO - Legeforskningsinstituttet

Om oss

Legeforskningsinstituttet har en stab på sju personer og er i hovedsak finansiert av stiftelsen Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP).

1. april 1992 startet det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen", og som førte til at Legeforeningens forskningsinstitutt ble formelt opprettet i 1995. Fra 2013 har vi endret navn til LEFO - Legeforskningsinstituttet.

Vårt hovedprodukt er publikasjoner i fagfellevurderte nasjonale og internasjonale tidsskrifter. Siden starten er det publisert flere enn 350 vitenskapelige artikler, signert LEFOs forskere. Vi holder ofte foredrag om pågående studier og annen forskningsformidling, på konferanser i inn- og utland.

Per i dag er det 6 årsverk ved LEFO, hvorav fem er forskerstillinger (4 årsverk). Aktiviteten er hovedsakelig finansiert med midler fra SOP (72,5%) - fra 2015 med en andel fra Den norske legeforening på 27,5%, men vi har også inntekter fra eksterne forskningsoppdrag.

Instituttets personale: 

Karin Isaksson Rø, lege/spesialist i arbeidsmedisin, ph.d, instituttsjef

Wenche S. Hvitmyhr, forskningssekretær

Berit Bringedal, sosiolog, dr.polit., seniorforsker

Judith Rosta, sosiolog, sykepleier, ph.d., seniorforsker

Cecilie Normann Birkeli, helseviter, rådgiver, PhD-stipendiat

Kari Ronge, filolog, spesialrådgiver, nettredaktør

Gjesteforsker:

Fredrik Bååthe, MS.c, ph.d i medisin, gjesteforsker/post.doc