LEFO - Legeforskningsinstituttet

Institute for Studies of the Medical Profession

Om oss

LEFO – Legeforskningsinstituttet forsker på sammenhengen mellom legers helse, livskvalitet og atferd og ser på hvordan samfunnsmessige og organisatoriske betingelser påvirker muligheten for god profesjonsutøvelse, holdninger, etikk og prioritering.

LEFO er et uavhengig forskningsinstitutt med forskere innen medisin, epidemiologi og samfunnsvitenskap og har et utstrakt forskningssamarbeid både i og utenfor Norge.

Vi legger stor vekt på ulike former for forskningsformidling, arrangerer seminarer og forskningskonferanser og deltar på konferanser i inn- og utland. Vi holder også foredrag for ulike grupper og underviser studenter og spesialistkandidater.

Instituttet ble opprettet i 1995 som en videreføring  av det treårige forskningsprogrammet "Legekårsundersøkelsen" og har siden starten fulgt et representativt panel av norske leger gjennom Legepanelet.

Instituttet har en stab på åtte personer og er i hovedsak finansiert av Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger, med en andel fra Legeforeningen.Legeforskningsinstituttet

Profilbilde
Instituttsjef
Hem, Erlend
Hem leder Legeforskningsinstituttet. Han har også en bistilling som professor ved Universitetet i Oslo.
Profilbilde
Rådgiver
Birkeli, Cecilie Normann
Birkeli arbeider med forskningsstøtte, evaluering og skjemaundersøkelser. Hun arbeider også med veiledning og supervisjon av sykehusleger, spesialistutdanningen for leger og rekruttering. Birkeli er helseviter og PhD stipendiat.
Profilbilde
Seniorforsker
Bringedal, Berit
Bringedal arbeider med sosial ulikhet i helse, fordelingsrettferdighet og prioritering. Hun arbeider også med legers atferd, holdninger og verdier. Bringedal er Dr.polit. sosiologi.
Profilbilde
Forsker
Dalum, Helene Seljenes
Profilbilde
Forsker
Fadum, Elin Anita
Profilbilde
Kommunikasjonsrådgiver
Johannessen, Lise Berit
Profilbilde
Seniorforsker
Rosta, Judith
Rostad arbeider med legers arbeidsforhold, helse, livsstil og livskvalitet. Hun arbeider også med spørrekjemaundersøkelser og kvantitative dataanalyse.
Profilbilde
Seniorforsker
Rø, Karin Isaksson
Rø forsker på legers helse, arbeidssituasjon og bruk av forebyggende tilbud. Hun driver klinisk forankret forskning på utviklingsarbeid og profesjonell identitet. Hun arbeider også med utdanning og foredrag for legegrupper. Rø har en PhD, er lege og spesialist i arbeidsmedisin og jobber som overlege/rådgiver ved Ressurssenter Villa Sana.