Norsk psykiatrisk forening

Fagmedisinsk forening i psykiatri

Norsk psykiatrisk forening (Npf) for spesialiteten psykiatri jobber med å

  • fremme norsk psykiatri faglig og vitenskapelig
  • bidra til legeutdanning, spesialisering og etterutdanning av høy kvalitet
  • ivareta det fag- og helsepolitiske arbeidet innenfor psykiatri
Mannlig pasient som lytter til psykiateren. Foto: Colourbox.com