Norsk revmatologisk forening

Velkommen til vårt nettsted

Vi er en fagmedisk forening for revmatologer og leger i utdanning på vei til å bli revmatologer. Vårt formål er å arbeide for fremme av revmatologi som fag, både vitenskapelig og praktisk faglig. Pasientorganisasjonen for revmatiske sykdommer heter Norsk revmatikerforbund.

Lege og pasient revmatologisk behandling

Aktuelle saker

Scandinavian Journal of Rheumatology Aims & Scope

Annals of the Rheumatic Diseases