2018

Bli med og marker Fastlegedagen

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet. Derfor markerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember.
Vilde Baugstø
29. november 2018
Legeforeningen har laget buttons til bruk på fastlegedagen. FOTO: Anne-Lene Mollans
Viktig budskap: Legeforeningen har laget buttons til bruk på fastlegedagen. FOTO: Anne-Lene Molland

- Fastlegeordningen er en av de største suksessene i norsk helsetjeneste. Fastlegene sørger for at alle har et stabilt og trygt sted å gå, uavhengig av hva slags helseplager du har, om du er ung eller gammel, fattig eller rik, sier president i Legeforeningen, Marit Hermansen.

Derfor arrangerer Legeforeningen Fastlegedagen onsdag 5. desember. Dagen brukes til å skape ekstra oppmerksomhet om fastlegeordningen er, og vise hvor stolte fastlegene er av yrket sitt.

Alle trenger fastlegen

- Legeforeningen har lagd en profilramme til bruk på Facebook, som vi håper alle vil ta i bruk. Den ligger nå ute på Legeforeningens Facebook-side. Vi har også produsert buttons som sendes ut til fastlegene. Vi kommer til å sette på seg button og legge ut bilder på sosiale medier 5 . desember og oppfordrer fastlegene til å gjøre det samme.

- Trenger politiske løsninger

Til tross for den store innsatsen fastlegene gjør, er ordningen inne i en krise. En av grunnene er for stort arbeidspress. Fastlegene jobber i snitt nesten 60 timer i uken. Det fører til rekrutteringssvikt og at erfarne fastleger slutter.

Tom Ole Øren, leder i Allmennlegeforeningen, påpeker at fastlegeordningen må forsterkes og videreutvikles.

- Uten politiske løsninger som gjør noe med dette, vil fastlegeordningen forvitre. Vi fastleger er stolte over yrket vårt. Befolkningen rangerer fastlegene som en av de aller beste offentlige tjenestene. Derfor kommer vi til å bruke alle kanaler og midler til å presse fram helt nødvendige tiltak, understreker han.

Slå ring om fastlegeordningen

I fem av landets ti største kommuner har situasjonen gått fra vondt til verre, på bare ett år. I 2017 kartla VG fastlegesituasjonen i alle landets kommuner. 198 av 425 kommuner rapporterte om ulik grad av bekymring rundt legesituasjonen. I fem av landets ti største kommuner har dette gått fra vondt til verre, viser Legeforeningens ferske kartlegging. 

Petter Brelin, leder i norsk forening for allmennmedisin, slår fast  hvor viktig  fastlegeordningen er for befolkningen.

- Under Fastlegedagen viser vi at vi slår ring om fastlegeordningen. Den er en av bærebjelkene i vårt velfungerende helsevesen. Vi har noe verdifullt som vi må ta vare på.

Har du sett Buss for fastlege? Se videoen her!