Viktig informasjon om ny normaltariff

Staten har fastsatt endringer i fastlegenes og avtalespesialistenes normaltariff som trer i kraft 1. juli.
120514-Fastlege
NY NORMALTARIFF: Oppdatert normaltariff legges ut på Legeforeningens nettsider før 1. juli. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Som kjent har Legeforeningen brutt normaltarifforhandlingene. Selv om det er brudd får legene (fastleger og avtalespesialister) en inntektsregulering på 2,8 % og en kostnadsdekning på 2,9 %. Dette tilsvarer en økning pr 1. juli på om lag 3,8 %. I tillegg fordeles 100 millioner kroner på per capita-tilskuddet til fastlegene. For avtalespesialistene har staten ensidig fordelt økonomien på takstene og økt driftstilskuddet.

Legeforeningen legger ut informasjon om endringer i normaltariffen, inkludert honorarer, på våre nettsider før helgen. Oppdatert versjon av normaltariffen vil bli lagt ut her. Kommentarutgaven vil bli oppdatert innen 1. september.

Opptrykk av normaltariffheftene og takstplakatene vil som tidligere sendes ut i månedsskiftet august/september.

Har du spørsmål om normaltariffen eller forhandlingsbruddet, kan du kontakte legeforeningen@legeforeningen.no eller ringe 23 10 90 00 (telefonvakt for næringsdrivende).