2020

Utreiseforbudet for helsepersonell opphevet

Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell ble opphevet 7. mai 2020.
Airplane
Foto: Ross Parmly on Unsplash

Helsepersonell hadde i utgangspunktet ikke lov til å reise til utlandet i perioden 13. mars til 7. mai 2020. Det fulgte av covid-19-forskriften §17. Bestemmelsen ga enkelte unntak for reiser til Sverige og Finland, og i tilfeller hvor det forelå særlige grunner. Utenlandsreiser frarådes fortsatt av myndighetene.

Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. Dette gjør at den enkelte må vurdere hvorvidt det er nødvendig å reise til utlandet, og hvordan arbeidet eller arbeidssituasjonen kan bli påvirket av en eventuell karantene.

Dekning av økonomisk tap for helsepersonell som var omfattet av forbudet

Helsepersonell som var omfattet av forbudet, vil få dekket økonomisk tap og utgifter som følge av at planlagte utenlandsreiser ikke kan gjennomføres. Det er et vilkår at tapet ikke dekkes av privat forsikringsselskap.

Berørt helsepersonell kan få erstatning for utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres i perioden fra 12. mars 2020 og frem til 7. mai, hvis reisen er bestilt før 12. mars 2020. Dekningen vil gjelde for helsepersonellet og nær familie.

Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter til HELFO. 

Kurs og konferanse

For reiser til kurs eller konferanser i utlandet, bør man kontakte arrangøren for eventuelle refusjon av kursavgift og lignende. Det er foreløpig ikke avklart hvordan myndighetene eventuelt vil kompensere for denne typen avgifter, dersom de ikke dekkes av forsikring eller arrangør.

Til gravide og de over 65 år

Vedtaket om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell ble fattet med grunnlag i helseberedskapsloven § 4-1. Etter den samme bestemmelsen kan ikke slike pålegg gis til gravide eller til personer under 18 eller over 65 år. Som en konsekvens av dette vil ikke slike personer omfattes av utreiseforbudet, og det er da også uklart om disse kan kreve refundert kostnader fra det offentlige i forbindelse med eventuelle avbestillinger.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.