2020

Om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell

Helsedirektoratet har vedtatt at helsepersonell som jobber med pasientbehandling forbys å reise til utlandet. Forbudet gjelder både tjenestereiser og privatreiser.
Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling
13. mars 2020
Airplane
Foto: Ross Parmly on Unsplash

Vedtaket gjelder fra 12. mars kl. 18.00 og foreløpig ut april 2020. Helse- og omsorgsminister Bent Høie opplyste at de som rammes av dette vil få kostnadene sine kompensert.

Medlemmer av Legeforeningen som har planlagt utenlandsreiser frem til 30. april anbefales å kontakte eget forsikringsselskap. Avbestillinger som skjer etter at reiseforbudet ble iverksatt bør være dekket.

Til medlemmer med reiseforsikring i Storebrand

Helsepersonell får dekket avbestillingskostnader på lik linje med alle øvrige kunder. For reiser som ikke dekkes av Storebrand, kan dette bli dekket av offentlig myndighet. Nærmere beskjed om hvordan dette skal foregå kommer senere. Les mer.

Kurs og konferanse

For reiser til kurs eller konferanser i utlandet, bør man kontakte arrangøren for eventuelle refusjon av kursavgift etc. Det er foreløpig ikke avklart hvordan myndighetene eventuelt vil kompensere for denne typen avgifter, dersom de ikke dekkes av forsikring eller arrangør.

Til gravide og de over 65 år

Helsedirektoratets vedtak om forbud mot utenlandsreiser for helsepersonell er fattet med grunnlag i helseberedskapsloven § 4-1. Etter den samme bestemmelsen kan ikke slike pålegg gis til gravide eller til personer under 18 eller over 65 år. Som en konsekvens av dette vil ikke slike personer omfattes av Helsedirektoratets forbud, og det er da også uklart om disse kan kreve refundert kostnader fra det offentlige i forbindelse med eventuelle avbestillinger.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.