2020

Arrangementer i Legeforeningens regi avlyses eller utsettes

Kurs og møter i utlandet, samt større arrangementer i vår avlyses eller utsettes for å hindre spredning av korona-smitte.
Daniel Wærnes
9. mars 2020
Foto. Colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox.

Legeforeningen følger nøye med på utviklingen knyttet til det nye koronaviruset og utbrudd av covid-19. Situasjonen er i stadig endring, og det gjøres fortløpende vurderinger av hvilke tiltak som er nødvendige.

Legeforeningens medlemmer utgjør en viktig del av helsetjenesten. Vi har derfor et særlig ansvar for å begrense smitte blant medlemmene, og til enhver tid sikre deres helse og sikkerhet.

– Fremover er det viktig å legge til rette for nok kapasitet i primær- og spesialisthelsetjenesten. Ved å begrense smitte, sørger vi også for at helsevesenet kan håndtere situasjonen på best mulig vis, sier Geir Riise, generalsekretær i Legeforeningen.

Legeforeningen forholder seg til rådene fra Folkehelseinstituttet. Per 9. mars foreligger det ikke råd om at helsepersonell skal unngå å reise eller delta på større arrangementer. Vår antakelse er at dette vil endres.

Legeforeningen har derfor besluttet følgende. Beslutningen og anbefalingene gjelder i første omgang ut april måned. Vi understreker at også dette er gjenstand for fortløpende og rask endring:

  • Møter og kurs lagt til utlandet avlyses

Dette gjelder også land som det per i dag ikke er knyttet offentlige reiserestriksjoner til

  • Arrangementer og møter i Norge utsettes eller avlyses

Arrangementer med flere enn 50 deltakere vil avlyses eller utsettes dersom det ikke kan gjennomføres på alternative måter som gir lavere risiko for smitte.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å utsette eller avlyse arrangementer med færre enn 50 deltakere. Dette avhenger av hva slags helsepersonell som er til stede, og hvilke oppgaver og funksjon de har.

Det er per i dag ikke fattet en endelig beslutning vedrørende landsstyremøtet, men det vurderes nå om og hvordan møtet skal gjennomføres

  • Ber foreningsleddene vurdere avvikling av møter, kurs, konferanser og seminar

Styrene i Legeforeningens foreningsledd har fått forslag til vurderinger som bør gjøres i forbindelse med kommende arrangementer.

Legeforeningen følger utviklingen nøye og vil på bakgrunn av det oppdatere informasjonen og aktuelle tiltak fortløpende.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.