2020

Beredskapstiltak for å sikre nok helsehjelp

I forbindelse med koronautbruddet får myndighetene utvidet fullmakt til å kunne pålegge tjenesteplikt eller beordre helsepersonell å arbeide utover ordinær arbeidstid.
Tor Martin Nilsen, Samfunnspolitisk avdeling
6. mars 2020
Colorbox
Illustrasjonsfoto: Colorbox.com

Legeforeningen er i dialog med helsemyndighetene om utøvelse av regelverket.

Fullmaktene i helseberedskapsloven kan først benyttes når det er stor sannsynlighet for en ekstraordinær krise, og konsekvensene for befolkningens liv og helse kan bli alvorlige. Det er fullmaktene i helseberedskapsloven som nå trer i kraft.

- Vi gjør dette for å sikre pasienter helsehjelp hvis det oppstår en ekstraordinær situasjon. Om det oppstår mangel på ressurser, vil direktoratet kunne bruke fullmaktene til raskt å skaffe ressursene som trengs. Vi er ikke i en slik situasjon nå, men vi ønsker å være på den sikre siden hvis den skulle oppstå. Derfor gir vi nå direktoratet utvidede fullmakter, sier helseminster Bent Høie.

Tiltaket gjelder med umiddelbar virkning og inntil 30 dager.

Les kongelig resolusjon om beredskapstiltak for å sikre liv og helse.

Les utdyping av resolusjonen her.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.