Enighet om lønnsoppgjøret for sykehuslegene

Etter krevende forhandlinger kom Legeforeningen og Spekter i natt til enighet om årets lønnsoppgjør for sykehuslegene.
Bilde av Anne-Kari Bratten og Marit Hermansen .
Anne-Kari Bratten og Marit Hermansen etter nattens enighet. Foto: Legeforeningen

På grunn av koronasituasjonen ble lønnsoppgjøret for alle sykehuslegene avtalt sentralt.

– Vi var innstilt på at det skulle gjennomføres lokale forhandlinger i år. Men på grunn av dagens smittesituasjon, innså vi at det ville bli vanskelig for partene lokalt å gjennomføre forhandlingene på en god måte. Derfor har vi avtalt å utsette B-delsforhandlingene til våren 2021, sier president Marit Hermansen.

I tillegg til et lønnsoppgjør i tråd med frontfaget, har partene blant annet avtalt et nytt lønnssystem for leger i spesialisering – tilpasset dagens spesialistutdanning – og bedre rettigheter knyttet til kompetanseutvikling, spesialisering og forskning.