2020

Enighet om forsterkede smittetiltak

Legeforeningen tok onsdag initiativ til et møte med nasjonale helsemyndigheter for å forsterke innsatsen i kampen mot koronaviruset.
Bilde av president Marit Hermansen på hennes kontor i Legeforeningen
BA OM HASTEMØTE: – Det er behov for tydelig lederskap og klare råd, noe vi fikk forsikringer om i dagens møte, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Temaet for møtet var tredelt: Å sikre nok kapasitet og beredskap, å hindre smittespredning og å ivareta helsen og sikkerheten til helsepersonell.

– Det er en reell bekymring blant mange av våre medlemmer om at Norge gjør for lite og at den nasjonale styringen er mangelfull. Derfor ba vi i dag om et hastemøte med helsedirektøren. Det er behov for tydelig lederskap og klare råd, noe vi fikk forsikringer om i dagens møte, sier president Marit Hermansen.

Ta ned planlagt behandling

Legeforeningen peker på at det er avgjørende å sikre nok kapasitet og beredskap i både primær- og spesialisthelsetjenesten, slik at Norge er i stand til å håndtere situasjonen.

– Helsedirektøren støtter oss i at vi må ta ned planlagt (elektiv) behandling nå, for å sikre tilstrekkelig kapasitet i sykehusene. Pasienter og smittebegrensing må ha førsteprioritet, inkludert smittebegrensning blant våre medlemmer, siden de utgjør en kritisk del av helsetjenesten. Fastlegene må ha trygge rammevilkår og tilstrekkelig med ressurser for å kunne hanskes med denne ekstraordinære situasjonen, understreker Hermansen.

Entydige råd mot smittespredning

Når helsetjenesten nå skal behandle mange flere alvorlige syke, må vi gjøre det vi kan for å unngå smitte.

– Vi har for eksempel satt et makstak på 50 deltagere på møter og arrangementer i Legeforeningens regi. Dette tallet vurderer vi fortløpende. I dagens møte oppfordret vi myndighetene til entydige råd, både overfor befolkningen og helsepersonell, forklarer Hermansen.

Mer smittevernutstyr

Å redusere smittespredning handler også om å ivareta helsen og sikkerheten til leger og annet helsepersonell.

– At Norge har nok smittevernutstyr er helt avgjørende. Her får vi bekymringsmeldinger fra våre medlemmer om at det er for store variasjoner. Derfor er det betryggende at helsemyndighetene forsikrer om at de vil ta grep for å få på plass mer utstyr og nødvendig opplæring. Da sikrer vi et effektivt og trygt smittevern, påpeker Marit Hermansen.

Hun understreker behovet for medvirkning nasjonalt og lokalt og at man forholder seg til offisielle tall og råd.

Legeforeningen oppfordret helsedirektøren til å invitere foreningene for helseprofesjonene til regelmessige møter i tiden fremover. Det er viktig at kunnskapen og erfaringene som disse foreningene sitter på blir formidlet til nasjonale helsemyndigheter. Dette ble positivt mottatt.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.