Koronaviruset: Helseministeren lover løsning for fastleger og avtalespesialister

Varsler nasjonal kompensasjonsordning for fastleger og avtalespesialister som havner i karantene. Behovet for smittevernutstyr til kommuner og fastlegekontor blir også fulgt opp.
Foto: Legeforeningen
Leder i Allmennlegeforeningen, Nils kristian Klev og leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marte Kvittum Tangen. Foto: Knut E. Braaten/Legeforeningen

– Etter møte i Helse- og omsorgsdepartementet i dag, har vi fått forsikringer om at det kommer en nasjonal kompensasjonsordning for fastleger som havner i karantene, sier Marte Kvittum Tangen og Nils Kristian Klev, ledere i Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen.

Detaljene i tiltakene kommer etter hvert. Der man allerede har fått til en løsning med kommunen, anbefaler Tangen og Klev at man viderefører ordningen.

Den varslede kompensasjonsordningen vil også gjelde for avtalespesialister som havner i karantene.

Behovet for smittevernutstyr til kommuner og fastlegekontor blir fulgt opp nå og det kommer en snarlig løsning.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.