2020

Koronaviruset: Avtale med Virke om arbeidstidsordninger

Virke og Legeforeningen er enige om arbeidstidsordninger som kan benyttes under koronaepidemien for leger i private, ideelle sykehus. Avtalen tilsvarer den som er inngått med Spekter.
President Marit Hermansen og allmennlegeleder Tom Ole Øren mener Helse- og omsorgskomitéen må prioritere fastlegeordningen i budsjettforhandlingene. FOTO: Arne Vatnøy
ENIGE: – Vi har hatt en ryddig dialog og blitt enige med Virke om en avtale lik den som ble fremforhandlet med Spekter, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

– Vi har hatt en ryddig dialog og blitt enige om en avtale lik den som ble fremforhandlet med Spekter. Avtalen balanserer fleksibilitet for sykehusene med forsvarlig arbeidsmiljø for legene, oppsummerer president Marit Hermansen.

Partene ble enige om avtalen onsdag ettermiddag. Legeforeningen ser at de private, ideelle sykehusene har tilsvarende behov for fleksibilitet i planlegging av arbeidstid som helseforetakene i en krevende unntakssituasjon.

Avtalen omfatter en rekke private ideelle sykehus, som Diakonhjemmet Sykehus, Haraldsplass diakonale sykehus og Betanien.

Avtalen er vedlagt og kan leses i sin helhet.

Legeforeningen følger situasjonen tett og er i løpende dialog med tillitsvalgte, arbeidsgivere, nasjonale helsemyndigheter og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.