Koronaviruset: Enighet om nye arbeidstidsordninger

– Legene står i front og behandler pasienter i denne krevende unntakssituasjonen. Vi tar ansvar og er beredt til å gjøre det som kreves for å sikre befolkningen helsehjelp, sier president Marit Hermansen.
President Marit Hermansen og allmennlegeleder Tom Ole Øren mener Helse- og omsorgskomitéen må prioritere fastlegeordningen i budsjettforhandlingene. FOTO: Arne Vatnøy
SAMFUNNSANSVAR: – Vi har blitt enige om en avtale som balanserer fleksibilitet for sykehusene med forsvarlig arbeidsmiljø for legene, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

Arbeidsgiverforeningen Spekter og Legeforeningen ble søndag kveld enige om en avtale som kan benyttes for å regulere sykehuslegers arbeidstid under koronapandemien.

– Fleksible og løsningsorienterte

Avtalen gir arbeidsgiver kortere varslingsfrister og enklere prosedyrer ved omlegging av arbeidsplaner. Samtidig understreker avtalen at det skal være en kontinuerlig dialog mellom partene lokalt om forsvarlig arbeidsmiljø, med fokus på tilstrekkelig hvile.

– Vår grunnleggende holdning er å være fleksible og løsningsorienterte for å sikre forsvarlig drift for pasienter og ansatte. Vi har et felles ansvar for å sikre kapasiteten ved norske sykehus. Det har derimot vært krevende å finne en løsning i en situasjon som endrer seg fra dag til dag. Mye tyder på at vi må planlegge for en langvarig pandemi- og høyaktivitetsperiode, forklarer Hermansen.

Partene i arbeidslivet har blitt sterkt oppfordret av regjeringen og Stortinget til å finne midlertidige løsninger som gjør det mulig å planlegge for situasjonen som kommer. Legeforeningen har hatt tett dialog med tillitsvalgte i sykehusene frem mot avtalen. Det er også inngått lignende midlertidige avtaler i mange deler av offentlig sektor – også for andre yrkesgrupper i sykehus. Blant annet er det inngått avtaler om 3-dagers varslingsfrist for andre arbeidstagere.

Smittefare og forsvarlig arbeidsmiljø

Legeforeningens medlemmer og annet helsepersonell står i front i denne ekstraordinære situasjonen. Helsepersonell gjør alt de kan for å gi pasientene best mulig behandling.

– Men vi må ikke glemme smittefaren de utsettes for og påkjenningen det gir, i tillegg til den store arbeidsbelastningen. Vi setter pris på den konstruktive dialogen vi har hatt med Spekter gjennom helgen. Vi har blitt enige om en avtale som balanserer fleksibilitet for sykehusene med forsvarlig arbeidsmiljø for legene, oppsummerer Marit Hermansen.

Avtalen er vedlagt og kan leses i sin helhet.

Legeforeningen følger situasjonen tett og er i løpende dialog med tillitsvalgte, arbeidsgivere, nasjonale helsemyndigheter og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.