2020

Ønsker kandidater til lederprisen 2020

Lederprisen deles ut hvert år til en av Legeforeningens medlemmer.
Vilde Baugstø
3. mars 2020
Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
Fjorårets vinner av lederprisen, Nezar Raouf, sammen med president Marit Hermansen. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen.

Ny frist for nominasjoner til lederprisen er 1. september.

I forbindelse med Legeforeningens landsstyremøte 26.- 28. mai på Soria Moria, skal også Legeforeningens lederpris deles ut.

Lederprisen deles ut hvert år til en av Legeforeningens medlemmer som er, eller nylig har vært, leder. Videre er kriteriene at vedkommende over noe tid skal ha:

·         Vist god vilje og evne til dialog med ansatte

·         Utvist god ledelse mot tydelige faglige mål for virksomheten

·         Utvist god ledelse mot økonomiske mål for virksomheten

·         Bidratt til at ansatte er motiverte

·         Har tatt medansvar for driften og utviklingen av virksomheten

·         Bidratt til åpenhet og ytringsfrihet om mangelfulle eller  kritikkverdige forhold i virksomheten

I fjor fikk Nezar Raouf, avdelingssjef ved akuttmedisinsk avdeling, Kalnes, Sykehuset Østfold HF, lederprisen.

Raouf ble beskrevet som nytenkende og kreativ med et godt øye for nye løsninger med hensyn til arealutnyttelse og organisering av akuttmottak og observasjonspost.

Innstillingskomiteen trakk frem at Nezar Raouf er meget opptatt av forbedringsarbeid, og at han har tatt initiativ til og deltatt i utarbeiding av prosedyrer for flere sentrale medisinske tilstander.    

I 2018 ble avdelingsleder Ying Chen ved avdeling for patologi ved Oslo universitetssykehus og leder i Den norske patologforening, tildelt prisen.

«Hun er i stand til å gå inn i utfordringer og har en lederstil som gjør at folk er tilfreds. Hun får gjennomført ting, er strukturert og tar tak i utfordringer med en gang de oppstår», het det i innstillingskomiteens begrunnelse.

Årets innstillingskomité består av Anne-Karin Rime, visepresident i Legeforeningen og leder av Overlegeforeningen, Kristin Kornelia Utne, leder i Yngre legers forening og Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen.

Frist for å fremme forslag til kandidater til lederprisen er 1. september. Forslagene sendes til ja@legeforeningen.no.