2020

Koronaviruset: – Sikkerheten til helsepersonell må ivaretas

I en situasjon med stor risiko for at helsepersonell blir smittet, forventer Legeforeningen at sykehus og kommuner gjør alt de kan for å dempe risikoen.
Marit Hermansen slår ut med hendene på kontoret.
MEDLEMMER I FRONT: – Vi forventer at tiltakene vi foreslår blir fulgt opp for å dempe smitterisikoen og ivareta sikkerheten til helsepersonell, sier Marit Hermansen. Foto: Legeforeningen

– Legene står i front og behandler pasienter i bekjempelsen av koronaviruset. Dette ansvaret tar vi. Sykehus og kommuner har ansvaret med å ivareta sikkerheten til helsepersonell. Når våre medlemmer står i en situasjon med stor risiko for å bli smittet, forventer vi at alle gjør alt de kan for å dempe risikoen, sier president Marit Hermansen.

Bekymret for smitte

Legeforeningens tillitsvalgte og medlemmer er bekymret for sitt arbeidsmiljø fremover, særlig risikoen for å bli smittet. Forventet eksponering kombinert med knapphet på smittevernutstyr og manglende opplæring, forsterker dette.

– Vår grunnleggende holdning er å være fleksible og løsningsorienterte for å sikre forsvarlig drift for pasienter og helsepersonell. Vel vitende om vårt ansvar, jobber vi tett sammen med nasjonale myndigheter, sykehus og kommuner for å redusere smitterisikoen. Vi har derfor kommet med en rekke innspill i vår løpende dialog med partene. Slike tiltak må ha høy prioritet. Sikkerheten til helsepersonell må ivaretas, påpeker Hermansen.

Legeforeningen har sendt brev om sikkerhetssituasjonen til KS og til alle de regionale helseforetakene og arbeidsgiverforeningene Spekter og Virke.

Involvering og medbestemmelse

– I en situasjon som krever ekstraordinær innsats, er reell medbestemmelse viktigere enn noen gang. Arbeidsgiver må derfor involvere tillitsvalgte. Kommunene har ansvaret for sikkerheten til fastlegene og andre leger i primærhelsetjenesten i en slik unntakssituasjon, forklarer Hermansen.

Når helsepersonell nå må tåle en høyere risiko for smitte enn andre arbeidsgrupper, stiller det høye krav til at man gjør alt for å redusere risikoen mest mulig.

Av sykehusene forventer Legeforeningen at:

 • Arbeidsgiver foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak
 • Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre  
 • Arbeidsgiver sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekymring overfor departementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse 
 • Arbeidsgiver sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet kompenserende vern
 • Arbeidsgiver unngår bruk av overtid i forkant av økt pasient-tilstrømming, for å sikre uthvilt personell. Det er fortsatt noen dager å gjøre dette på
 • Arbeidsgiver trapper ned elektiv virksomhet for å unngå unødvendig arbeidsbelastning hos de ansatte – også nå i forkant
 • Arbeidsgiver intensiverer informasjon og dialog med ansatte og tillitsvalgte for å sikre en reell medbestemmelse i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats
 • Arbeidsgiver etablerer utvidede forsikringsordninger

Av kommunene forventer Legeforeningen at:

 • Kommunene foretar risikovurderinger og innfører vernetiltak på legevakt og ved evt. smitteklinikker
 • Kommunene sørger for tilstrekkelig opplæring av helsepersonellet – også i bruk av verneutstyr og andre smittereduserende tiltak den enkelte kan gjøre. Slik opplæring må også tilbys fastleger og deres ansatte
 • Kommunene sørger for tilstrekkelig verneutstyr. Legeforeningen har uttrykt bekymring overfor Helse- og omsorgsdepartementet om manglende tilgang til smittevernutstyr. Vi vet at det jobbes intenst med dette, men ser likevel grunn til å understreke den avgjørende betydningen verneutstyr har for å sikre helsepersonellets helse
 • Kommunene sikrer at helsepersonellet får tilstrekkelig hvile og annet kompenserende vern
 • Kommunene intensiverer informasjon og dialog med fastlegene for å sikre gode lokale løsninger i en arbeidssituasjon som vil kreve ekstraordinær innsats 

Brevene om sikkerhetssituasjonen er vedlagt og kan leses i sin helhet.

Legeforeningen er i løpende dialog med helsemyndigheter, arbeidsgivere og andre relevante aktører. På vår temaside om koronaviruset finner du oppdatert informasjon om konsekvensene av utbruddet og hvordan du kan kontakte Legeforeningen.