Trenger pensjonister ansvarsforsikring?

Legeforeningen mottar en rekke henvendelser fra pensjonerte leger om temaet. Det er lett å forstå at spørsmålet stilles, fordi den frivillige ansvarsforsikringen i hovedsak er rettet mot leger som er i klinisk arbeid.

Legeforeningens ansvarsforsikring er et supplement til legers alminnelige ansvarsdekning i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) - en statlig ordning som dekker økonomisk tap ved feilbehandling av pasienter. Ansvarsforsikringen vil sammen med NPE sikre de aller fleste mot erstatningskrav fra pasienter. 

Ottar Hope. Foto: Geir Johannessen/Haraldsplass
HAR FORSIKRING: – På reise kan du komme opp i mange situasjoner. Det er grunnen til at har jeg valgt å beholde ansvarforsikringen, sier den pensjonerte legen Ottar Hope. FOTO: Geir Johannessen/Haraldsplass.

– Ansvarsforsikringen er mindre aktuell for leger som ikke lenger er yrkesaktive. Pensjonerte leger kan likevel ha behov for denne forsikringen, for eksempel hvis de fortsatt foreskriver medisiner. Forsikringen gjelder også ved utøvelse av akutt hjelp på reiser over hele verden, som er en situasjon mange leger fort kan havne i, sier Jan Eikeland, advokatfullmektig i Legeforeningen.

Han poengterer at den årlige premien for ansvarsforsikringen kun er på 400 kroner, så det er en billig forsikring. Hvis en uheldig situasjon først oppstår, gir forsikringen en betydelig trygghet.

– Legeforeningen anbefaler derfor pensjonerte leger å tegne denne forsikringen, men det er opp til hver enkelt å vurdere om de har behov for den, sier Eikeland.

Derfor har de ansvarsforsikring
Aktuelt i foreningen har spurt to pensjonerte leger om hvorfor de har ansvarsforsikring.

Ottar Hope fra Arna utenfor Bergen har vært pensjonist i to år. Han forteller at han har reist en del til Bangladesh de siste årene.

– Når jeg er i Bangladesh, er jeg ofte tilbake på et sykehus jeg jobbet ved mange år tidligere. Der hender det jeg bidrar med rådgiving om enn ikke planlagt behandling. På reise kan du komme opp i mange situasjoner. Det er grunnen til at har jeg valgt å beholde ansvarforsikringen, sier Hope.

Han er tidligere smittevernlege med 24 års erfaring fra Haraldsplass sykehus i Bergen. 72-åringen opplyser om at Haraldsplass fikk behov for hans tjenester igjen i kjølvannet av Covid-19-utbruddet i mars.

– Hvorvidt jeg skal tilbake til Haraldsplass i nærmeste framtid er ikke avklart. Det kommer an på utviklingen og om de trenger meg igjen, sier Hope.

Dekningsområder
Tidligere fastlege Olav Dahle fra Stavanger har vært pensjonist i tre år. Også han har valgt å beholde ansvarsforsikringen.

– Selv om jeg ikke jobber klinisk lenger har jeg Legeforeningens ansvarsforsikring. 400 kroner i året synes jeg er en rimelig forsikring. Dessuten er det en ekstra trygghet å ha dersom noe skjer foran meg på gata eller på reise. Som pensjonert lege kan du komme borti situasjoner der du må trå til, sier Dahle.

Ansvarsforsikringen har en rekke dekningsområder. Den viktigste dekningen i praksis er tilfeller der pasienten, etter å ha fått sin sak prøvd hos NPE, retter seg mot legen for å få oppreisning. Det vil si en erstatning som gis som en form for tort og svie når den ansvarlige for skaden har opptrådt forsettlig eller grovt uaktsomt.

Oppreisningserstatning dekkes ikke av NPE. Uten forsikringen risikerer man altså å måtte dekke dette av egen lomme. Forsikringen dekker også kostnader til advokatutgifter på inntil én million kroner.