Ber om at helsepersonell prioriteres for tredje vaksinedose nå

Legeforeningen ber Norge følge Sverige og prioritere helsepersonell for en tredje dose koronavaksine. Sverige anbefaler nå en tredje vaksinedose til alle.
Anne Karin Rime -2021. Foto: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
TREDJE VAKSINEDOSE: – Vi ber om at Norge gjør som Sverige og prioriterer helsepersonell for en tredje vaksinedose nå, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– Vaksinering av helsepersonell handler om forsvarlighet, beskyttelse og trygghet. Økt vaksineringsgrad vil bidra til å sikre kapasiteten i helsetjenesten som vi er så avhengige av. Vi ber derfor om at helsepersonell prioriteres for en tredje vaksinedose nå, sier Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen.

Sverige prioriterer helsepersonell

I Norge jobber FHI med å gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for vurdering av en tredje dose koronavaksine til hele befolkningen, inkludert helsepersonell. Per nå får kun personer med alvorlig immunsvikt tilbud om en tredje dose. I tillegg får personer over 65 år tilbud om en oppfriskningsdose (boosterdose). Dette tilbys dem som har hatt god effekt av to doser, men som trenger å friske opp beskyttelsen.

Svenske myndigheter besluttet denne uken å tilby en tredje vaksinedose til alle fullvaksinerte svensker. Først i køen står de over 65 år og helsepersonell. Deretter vil alle svensker over 16 år få tilbud om tredje vaksinedose i løpet av vinteren og våren.

Dette taler for at Norge bør gjør det samme.

Legeforeningen har tidligere i høst vært tydelig på at helsepersonell må prioriteres for tredje vaksinedose, så fort en anbefaling foreligger.

Økende smitte og effekten av tredje dose

Norge opplever nå en økende smittetrend. Fra uke 41 til uke 42 økte antallet nye covid-19-tilfeller med 54 prosent, skriver Folkehelseinstituttet i sin siste ukesrapport.

– Ved økende smitte er det viktig at myndighetene handler raskt. Vi må gjøre det vi kan for å beskytte kapasiteten i sykehusene og kommunene, for å sikre befolkningen forsvarlige helsetjenester, understreker Rime.

Israel har vist hvor effektivt det er med en tredje vaksinedose. Risikoen for smitte blir 11,3 ganger mindre, viser en studie publisert i New England Journal of Medicine.

Den tredje dosen med koronavaksine skal tidligst settes seks måneder etter at man har fått andre dose.