Enighet i årets lønnsoppgjør for sykehusene

Akademikerne og Spekter er enige om lønnsoppgjørene for sykehusene. Resultatet er på linje med resten av offentlig sektor. Lønnsoppgjøret for Legeforeningens medlemmer kan nå utbetales.
Bilde av Marit Hermansen og Rune Frøyland
LANDET ENIGHET: Marit Hermansen og Rune Frøyland har forhandlet på vegne av medlemmene.

De innledende forhandlingene startet 16. april. Siden da har Legeforeningen gjennomført sentrale og lokale forhandlinger i alle helseforetak, på Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital.

– Vi har erfarne og kompetente tillitsvalgte som har forhandlet frem avtalene lokalt. Dette er i tråd med det vi mener er god lønnspolitikk, der det enkelte sykehus kan bruke lønnsforhandlingene aktivt for å beholde nødvendig kompetanse, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse.

Ingen uenigheter for Legeforeningen

Legeforeningen kom i mål med alle sine B-delsforhandlinger. Kun et fåtall lokale avtaler fra de øvrige Akademiker-foreningene måtte tas inn i de avsluttende forhandlingene sentralt på grunn av uenigheter.

– Jeg vil berømme innsatsen som er lagt ned av tillitsvalgte lokalt. Det er første gang siden helseforetaksreformen at Legeforeningen og arbeidsgiverne lokalt har kommet til enighet i B-delsforhandlingene i alle helseforetakene. Det er imponerende og lover godt for fremtidig lokalt samarbeid, sier Marit Hermansen, president i Legeforeningen.  

Enigheten gjelder Spekters forhandlingsområder 10 (Helseforetak) og 13 (Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital).

Protokollene kan lastes ned under.