2021

Lanserer Legebarometeret i mai

Samfunnsøkonomisk analyse og Legeforeningen vil gjennom Legebarometeret kartlegge mangelen på fastleger, psykiatere og LIS-stillinger.
Samfunnspolitisk avdeling
27. januar 2021
FOTO: Legeforeningen
KARTLEGGING: Tidligere undersøkelser har bekreftet at det er stor mangel på fastleger. Illustrasjonsfoto: Legeforeningen

– Legebarometeret vil konkret vise hvor stor mangelen er i de enkelte kommuner og helseforetak, noe som tidligere ikke har blitt kartlagt på en så grundig måte, sier president Marit Hermansen.

Tidligere undersøkelser har bekreftet at det er stor mangel på fastleger. Seks av ti kommuner oppga i 2019 at det var utfordrende å rekruttere leger, ifølge KS arbeidsgivermonitor. Tilsvarende melder Legeforeningens tillitsvalgte i psykiatrien om ubesatte stillinger, små fagmiljøer og vanskeligheter med å rekruttere nye psykiatere.

– Vi vet at mangelen er stor, men vi trenger mer konkret informasjon om hvilke kommuner og helseforetak der rekrutteringsutfordringene er mest prekære. Legebarometerets funn vil være viktige data, ikke minst med tanke på pasientenes behov for helsetjenester, sier Hermansen.

Samfunnsøkonomisk analyse vil på vegne av Legeforeningen:

  • Kartlegge mangelen på fastleger på kommunenivå
  • Kartlegge mangelen på sykehusleger i psykiatrien
  • Kartlegge hvor mange LIS-stillinger det er i kommunene og helseforetakene, og se dette opp mot mangelen på leger

Rapporten ferdigstilles i begynnelsen av mai, og presenteres på et eget webinar som Legeforeningen arrangerer.