Legelisten-saken behandlet i Høyesterett

Høyesterett har denne uken behandlet Legeforeningens anke i saken om lovligheten til nettstedet Legelisten.no.
Bilde av Cecilie Hallan og Anders Sondrup
FØRTE SAKEN: Cecilie T. Hallan, advokat i Legeforeningen, førte saken i Høyesterett med bistand fra advokatfullmektig Anders Sondrup. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

Sakens store betydning for Legeforeningens medlemmer og behovet for en juridisk avklaring av EUs personvernforordning, var bakgrunnen for at saken ble anket inn for Høyesterett tidligere i år. Spørsmålet Høyesterett skal ta stilling til er om Legelisten.no lovlig kan publisere kommentarer om helsepersonell.

– Dette har vært en viktig sak for Legeforeningen. Vi vet at mange leger opplever et stort ubehag ved omtale på Legelisten. Samtidig er det sånn at selv om Legeforeningen først og fremst ivaretar legers interesser, har saken stor betydning også i et bredere samfunnsperspektiv. Dersom Høyesterett åpner for å vurdere leger på nett, kan i prinsippet andre yrkesgrupper bli rammet av det samme. Sykepleiere, barnevernsansatte, saksbehandlere i NAV og lærere kan stå for tur. Dette er ikke en ønsket samfunnsutvikling, sier president Anne-Karin Rime.

En rekke leger har tatt kontakt med Legeforeningen fordi svært krenkende vurderinger av dem ligger ute på nettet. Vurderingene på nettstedet er det første som kommer opp ved et Google-søk. Det gjør belastningen for den enkelte lege stor.  

Cecilie T. Hallan, advokat i Legeforeningen, har ført saken i begge rettsinstanser. Hun førte også saken for Høyesterett med bistand fra advokatfullmektig Anders Sondrup. Hallan sier at den juridiske begrunnelsen for anken til Høyesterett er at legers personvern må veie tyngre enn forbrukerhensyn ved publisering av subjektive vurderinger av leger på nettet.

– Denne saken handler om innhenting og systematisering av ytringer. Legelisten setter ytringene i system. Det gir en helt annen kontekst og ramme enn den tradisjonelle ytringsfriheten. Retten til privatliv og personvern er en grunnleggende rettighet som blant annet følger av Grunnloven. Dersom leger skal bli utsatt for anonyme vurderinger i offentligheten, må de i det minste kunne reservere seg mot dette. Så mange som 1100 leger har allerede henvendt seg direkte til Legelisten og forsøkt å reservere seg mot omtale der, sier Cecilie T. Hallan.

Dom i saken er ventet før jul.

Les mer om bakgrunnen for Legelisten-saken