2021

Mer er ikke alltid bedre

Torsdag 11. november gikk startskuddet for Gjør kloke valgs publikumskampanje «Mer er ikke alltid bedre». Målet er å nå ut til hele befolkningen om de uheldige konsekvensene av medisinsk overaktivitet.
Bilde av Trond Viggo Torgersen og Ingvild Kjerkol
KAMPANJELANSERING: Trond-Viggo Torgersen i samtale med helseminister Ingvild Kjerkol. Foto: Tor Martin Nilsen/Legeforeningen

Lanseringen fant sted under Gjør kloke valgs konferanse om medisinsk overaktivitet i Oslo kongressenter, og ble ledet av Trond-Viggo Torgersen. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol markerte startskuddet med å sprette konfetti over de rundt 300 tilhørerne.

– Det er gode grunner til å ha høye forventninger til den norske helsetjenesten og de som jobber der. Vi har tross alt en av de beste helsetjenestene i verden – ikke minst takket være de mange dyktige fagfolkene. Men vi trenger mer oppmerksomhet om at god behandling ikke nødvendigvis er ensbetydende med mye behandling. Det er stor oppmerksomhet om at feil eller mangelfull behandling fører til dårlig helse og livskvalitet. Det er mye mindre oppmerksomhet om at overdiagnostikk og overbehandling faktisk fører til det samme. Derfor er jeg veldig glad for at dere setter søkelys på dette, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Gjør kloke valg jobber for å redusere overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten og ble lansert i 2018 som en norsk versjon av den internasjonale kampanjen Choosing Wisely. I Norge startet Gjør kloke valg som et initiativ fra Legeforeningen, i samarbeid med Norsk Pasientforening.

Tre år etter lanseringen har et stort antall profesjonsforeninger sluttet seg til kampanjen. Landets leger, tannleger, fysioterapeuter, kiropraktorer, sykepleiere, jordmødre, optikere, radiografer og farmaceuter står nå i samlet front for å redusere overforbruk av helsetjenester. Budskapet er tydelig: Pasienter og behandlere skal sammen gjøre kloke valg for å unngå overdiagnostikk og overbehandling. Pasientene inviteres også til å aktivt involvere seg i behandlingsplanleggingen ved å stille spørsmål om nødvendighet, risiko og alternativer rundt undersøkelser og behandling.

Noen tester, prosedyrer og behandlinger er ikke bare unødvendige - de kan i verste fall være skadelige. Få prosedyrer er helt uten risiko og medisiner og andre former for behandling har ofte bivirkninger. Noen ganger kan tester vise at du er syk, selv om du egentlig er frisk. Dette kan føre til unødvendig bekymring og mer testing. Ingen pasienter har godt av behandling de ikke trenger.

Fra oppstarten i 2018 har Gjør kloke valg kampanjen rettet seg mot helseprofesjonene, men i de neste fire ukene er målet er å nå ut til hele befolkningen om konsekvensene av medisinsk overaktivitet.

Ved å spre kunnskap om kampanjens anbefalinger og pasientspørsmål håper Gjør kloke valg å styrke tillitsforholdet mellom pasient og behandler, og dermed gjøre det lettere for pasientene å ta opp medisinsk usikkerhet. Hensikten med kampanjen er ikke å skyve ansvaret for riktig behandling over på pasientene, men at god dialog sikrer den beste kvaliteten.

Les mer om Gjør kloke valg