Enighet i de innledende sykehusforhandlingene

Akademikerne og Spekter kom i dag til enighet i de innledende forhandlingene i årets hovedoppgjør i sykehusene.
Anka
ETTERSLEP: – Vi er bekymret for arbeidsbelastning også fremover, da det nå legges opp til å ta igjen etterslepet etter pandemien, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff.

– Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet i de innledende forhandlingene, sier forhandlingsleder for Akademikerne helse og president Anne-Karin Rime.

Tirsdag formiddag startet lønnsforhandlingene for de sykehusansatte. De innledende forhandlingene markerer oppstarten av hovedoppgjøret 2022.

Bekymret for «post-korona»

I oppstartsmøtet fremhevet Rime innsatsen som har vært lagt ned for å drive sykehusene i den ekstraordinære situasjonen under koronapandemien.

– Vi er bekymret for arbeidsbelastning også fremover, da det nå legges opp til å ta igjen etterslepet etter pandemien. Vi har derfor en oppfordring om at sykehusene har tett dialog med de tillitsvalgte, benytter frivillige løsninger, ikke pålegg, og er særskilt oppmerksomme på at arbeidstakerne har en forsvarlig arbeidssituasjon i fortsettelsen.

Rime benyttet også anledningen til å minne om at resultatet i frontfaget ikke må bli et tak for forhandlingene i helsesektoren.

– Det truer oppslutningen om frontfaget hos våre medlemmer og tillitsvalgte, og truer virksomhetens rekrutteringsmuligheter.  

Videre forhandlinger

Datoer for videre forhandlinger ble avtalt. Frist for oppstart av lokale forhandlinger for foreningene, med unntak av Legeforeningen, er 11. mai, med forhandlingsfrist 10. juni. Det videre forhandlingsløpet for Legeforeningen og Spekter avtales senere.

Overenskomsten gjelder fra 1. mai 2022 til og med 30. april 2024.

Se også: Krever reallønnsvekst i hovedoppgjøret.