Faglandsrådet 2022

- Hurra! Endelig er vi samlet i Legenes Hus, i nye flotte lokaler for å ha et nytt faglandsråd. Så kjære landsråd, vær velkommen.
Ståle Sagabråten. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen
ÅPNET FAGLANDSRÅDET: Leder i fagstyret, Ståle Onsgård Sagabråten. FOTO: Thomas B. Eckhoff/Legeforeningen

Med disse ordene innledet leder av fagstyret, Ståle Onsgård Sagabråten, faglandsrådsrådet 2022.

På grunn av pandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre faglandsrådet fysisk de to siste årene. I år er imidlertid alle delegatene samlet på Legenes hus i Oslo, for to dager med diskusjoner for å løfte faget og videreutvikle det medisinskfaglige arbeidet i foreningen.

- Etter ledervalget uttalte jeg at jeg var stolt og ydmyk over å få denne tilliten og gledet meg til å ta fatt på vervet. Nå etter at det første halvåret er tilbakelagt, kan jeg si at alle mine forventninger er mer enn innfridd. Jeg har fått med meg et meget bra fagstyre med kompetente og kreative folk, i tillegg er det en stor glede og inspirasjon å få jobbe så tett opp mot dere i de 46 fagmedisinske foreningene - slik at vi sammen kan fremme faget, sa Onsgård Sagabråten og understreket at faget var selve grunnen til at Legeforeningen ble stiftet i 1886.

Fagmedisinsk verksted

I 2018 ble Legeforeningens fagstyre opprettet for å styrke den fagmedisinske aksen i foreningen og få et tydeligere skille mellom fag og politikk. Faglandsrådet arrangeres én gang i året og legger føringer for det medisinskfaglige arbeidet i foreningen.

- Faglandsrådet løfter og videreutvikler faget gjennom faglige innlegg, diskusjoner og vedtak. Faglandsrådet er et fagmedisinsk verksted hvor vi arbeider frem føringer og ønsker om Legeforeningens fagpolitikk, påpekte Onsgård Sagabråten.

Bredt arbeid

Fagstyrets leder brukte også sin tale til å løfte frem noe av arbeidet fagaksen har jobbet med de siste årene, blant annet flere e-helseprosjekter, kvinnehelseutvalget, utredningen av sykehusstyring og fastlegekrisen. Også arbeidet med manglende intensivkapasitet ble trukket frem som et område der Legeforeningens fagakse er tungt involvert.

- Tallrike utredninger har gjennom flere år pekt på behovet for å øke antall intensivsenger i Norge, uten at det har skjedd noen vekst. Da det i fjor ble satt i gang et arbeid for å utrede en lenge etterlyst økning i intensivkapasiteten, gjennom et arbeid lagt til helseforetakene, gikk de fagmedisinske foreningene med størst interesser i feltet sammen. Vi skrev en kronikk der vi var unisone i kravet om behovet for et skikkelig løft i intensivkapasiteten og ga signal om at vi ville følge arbeidet tett. Den felles stemmen fra fagmedisinsk akse ble lagt merke til og åpnet en kanal mot både helseforetakene og helsemyndigheter, sa Onsgård Sagabråten.

Faglandsrådet strømmes direkte fra Legeforeningens Facebook-side, og kan også ses i opptak der. Temaer som skal diskuteres i år er blant annet helse og klima, og samarbeid og ansvar for pasienter med mange legemidler. Fullt program for årets faglandsråd finnes her.