2022

Ny rapport om helseinnovasjon

På initiativ fra Legeforeningens fagstyre opprettet sentralstyret en arbeidsgruppe som skulle kartlegge, analysere og foreslå tiltak og aktiviteter innen helseinnovasjonsfeltet. Nå er rapporten klar.
helseinnovasjon
NYTTIG RAPPORT: – Arbeidsgruppens rapport er et dokument som hele Legeforeningen kan ha nytte av, sier Ståle Sagabråten.

Legeforeningen har som mål å legge til rette for helseinnovasjon og klinikknær utvikling som støtter pasientbehandling og bidrar til effektiv helsehjelp.

– Vi er glade og stolte over det solide arbeidet som arbeidsgruppen har lagt ned. Det har resultert i en rapport som oppsummerer status på helseinnovasjon og gir retning på Legeforeningens videre satsning innen et felt i voldsom utvikling. Arbeidsgruppens rapport er et dokument som hele Legeforeningen kan ha nytte av. Vi mener rapporten kan leses med interesse av alle som er opptatt av helseinnovasjon, både når det gjelder nye produkter, men også tjenester. Det blir spennende å se hvor denne rapporten tar oss videre. Den dokumenterer i hvert fall at Legeforeningen ønsker å være en positiv medspiller i helseinnovasjonsarbeid på samme måte som vi har tradisjon for å  være det innen utdanning og forskning, sier Ståle Sagabråten, leder av Legeforeningens fagstyre.

Legeforeningens arbeidsgruppe for helseinnovasjon har vært ledet av Helga M. Brøgger, leder i Norsk forening for radiologi.

– Arbeidsgruppen har i dette arbeidet vært i kontakt med en rekke sentrale aktører innen helseinnovasjon. Et fellestrekk ved innspillene er et sterkt ønske og behov for at Legeforeningen markerer seg på dette feltet og har en tydelig stemme i det offentlige ordskiftet om innovasjon. Det er en sterk etterspørsel etter leger som kan delta i ulike innovasjonsprosjekter, og leger kjenner utfordringene og behovene godt. Arbeidsgruppen har bevisst valgt å ikke meisle ut en strategi eller policy. Vi mener at det er klokere at Legeforeningen sentralt og foreningsledd innarbeider helseinnovasjon i alle prosesser som foregår. Arbeidsgruppen foreslår i rapporten en rekke ulike tiltak for Legeforeningens arbeid med helseinnovasjon i tiden fremover, sier Helga M. Brøgger.

Legeforeningens arbeidsgruppe for helseinnovasjon består av:  

Lindy Jarosch-von Schweder ­(psykiater, leder i Sør-Trøndelag legeforening, styremedlem i Norsk overlegeforening og foretakstillitsvalgt i Helse Midt RHF)
Petter Brelin (fastlege, tidligere leder i Norsk forening for allmennmedisin og medlem av Legeforen­ingens IT-utvalg)
Gry Dahle (leder i Norsk thorax­kirurgisk forening, og representant for fagstyret)
Athar Tajik (kardiolog, leder i Legenes forening for helseteknologi og innovasjon. Associate Director/Medical Advisor, Vaccines & Infectious Diseases MSD.)
Helga M. Brøgger (leder i Norsk forening for radiologi og seniorråd­giver i Statens Helsetilsyn)

Last ned rapporten

Som en del av prosjektet ble det arrangert webinarer. Et av dem handlet om den innovative legen og hvordan leger kan være med på å skape innovative løsninger. Stikkord var forskning, varsomhet, sosial ulikhet og folkehelse. Se det under.