Oppstart av hovedtarifforhandlingene i KS 6. april

Forhandlingene mellom KS og Akademikerne starter onsdag 6. april kl 14.00. Forhandlingene skal avsluttes innen midnatt 30. april. Legeforeningen forhandler gjennom Akademikerne kommune.
Illustrasjon
REALLØNNSUTVIKLING: Det er viktig å legge til rette for konstruktive lokale forhandlinger der lokale og individuelle forhold bør styre rammediskusjonen, mener Legeforeningen. Illustrasjonsbilde: Colourbox

Legenes lønn er ikke tema i disse sentrale forhandlingene fordi lønn i sin helhet fastsettes lokalt. Systemet med lokale lønnsforhandlinger er likevel av betydning, og rammen i de sentrale forhandlingene får visse føringer for de påfølgende lokale lønnsforhandlingene.

Legeforeningen er opptatt av at rammen i det sentrale oppgjøret gir reallønnsutvikling. Det er også viktig å legge til rette for konstruktive lokale forhandlinger der lokale og individuelle forhold bør styre rammediskusjonen.

Videre fremdrift av forhandlingene blir overlevering av arbeidstakersidens krav nr. 2 rundt 21. april, etterfulgt av KS sitt krav/tilbud nr. 2. Innspurten i forhandlingene skjer i dagene frem mot forhandlingsfristen natt til 1. mai.

Det nedsettes partssammensatte arbeidsgrupper som vil begynne arbeidet umiddelbart.

Legeforeningen har forhandlet med KS om særavtalen SFS 2305. Det er brudd i disse forhandlingene. Særavtalen vil bringes inn i hovedoppgjøret med samme frister som resten av oppgjøret.

Les mer om forhandlingene og Akademikernes krav på Akademikernes nettsider.