Ytterligere avklaringer i blåreseptsaken

Helsedirektoratet bekrefter nå at den omstridte gebyrordningen fryses og at ingen leger vil bli bøtelagt. Samtidig slås det fast at pasienter som har fått utlevert legemidler på hvit resept, vil få refundert kostnadene.
Lege overrekker et ark til en hånd
BRED STØTTE: Legeforeningen har fått bred støtte i sin motstand mot gebyrordningen, både fra pasientorganisasjoner og politisk hold. Illustrasjonsfoto: Istockphoto.com

Legeforeningen og en rekke samarbeidspartnere reagerte kraftig på at leger risikerte å bli personlig bøtelagt dersom de forskrev medisin på blå resept på feil grunnlag fra 1. januar 2022. For en kort periode rådet derfor foreningen medlemmene til å begrense forskrivingen av blå resept. Siden har det vært bevegelse i saken, og Legeforeningen har fått gjennomslag.

Nå bekrefter også Helsedirektoratet i brev til Legeforeningen at rundskrivet om ileggelse og utmåling av overtredelsesgebyr er trukket tilbake. Det vil derfor ikke bli skrevet ut bøter til leger etter den nye gebyrordningen.

I forbindelse med anbefalingen til medlemmer om å redusere forskrivning av blåresepter til et minimum, utarbeidet vi et skjema for pasienter som ønsket å kreve tilbakebetaling fra Helfo. Helsedirektoratet opplyser nå om at pasienter som henvender seg til Helfo og krever stønad fordi de oppfyller kravene til blåresept, men fikk hvit, vil kunne få det. Det avhenger imidlertid av at behandlende lege bekrefter at vilkårene for blåresept er oppfylt. Etter det Legeforeningen kjenner til er det snakk om et lite antall pasienter som nå krever slik tilbakebetaling fra Helfo. Legeforeningen oppfordrer sine medlemmer til å hjelpe disse pasientene ved å skrive slik bekreftelse.

Legeforeningen har fått bred støtte i sin motstand mot gebyrordningen, både fra pasientorganisasjoner og politisk hold. SV, Rødt og Frp fremmet også 2. februar et forslag om å endre folketrygdloven, slik at det ikke skal kunne skrives ut straffegebyr.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet