Forventninger til folkehelsemeldingen

Våren 2023 legger regjeringen frem en stortingsmelding om folkehelse. Vi har store forventninger til at ny folkehelsemelding vil inneholde konkrete tiltak for å nå målet.
Jente i fotballdrakt som lener seg på et fotballmål. Foto: Mostphotos.com
Et viktig tiltak er å sikre fysisk aktivitet i alle livets faser. Foto: Mostphotos.com

Våren 2023 legger regjeringen frem en stortingsmelding om folkehelse. Legeforeningen støtter regjeringens mål om å skape helsefremmende samfunn, forebygge sykdom og sikre en desentralisert helsetjeneste som yter gode og likeverdige helsetjenester i hele landet, og vi har store forventninger til at ny folkehelsemelding vil inneholde konkrete tiltak for å nå målet.

I 2022 sendte Legeforeningen sitt høringssvar til meldingen. De viktigste tiltakene for å fremme folkehelsen på samfunnsnivå er å sikre gode oppvekstsvilkår, redusere sosial ulikhet og hindre frafall i utdanning og arbeidsliv.

Fysisk aktivitet spiller en viktig rolle i folkehelsearbeidet. Vi mener derfor det er viktig å sikre fysisk aktivitet, i alle livets faser. Legeforeningen har siden 2002 arbeidet for å få innført en times fysisk aktivitet daglig for alle elever i grunnskolen gjennom alliansen for fysisk aktivitet i skolen.

Et annet viktig tiltak er å legge til rette for sunne valg. Avgiftspolitikken har dokumentert effekt på befolkningens forbruk av varer og tjenester. Avgifter bør derfor brukes for å gjøre usunne varer dyrere og sunne varer billigere. Disse virkemidlene treffer også godt når det gjelder sosial ulikhet i helse, i motsetning til mange informasjonstiltak som har varierende effekt i forskjellige sosiale grupper.