Pårørendesamarbeid med støtte fra kvalitetsfondet

Pårørendesenteret har med støtte fra kvalitetsfondet laget en film som sammen med enkle og konkrete råd og tips kan trygge leger i sin kontakt med pårørende.

Filmen og tipsene har tilhørende refleksjonsspørsmål til bruk i f.eks. fastlegenes kollegaveiledningsgrupper, faglunsjer eller andre fag- og refleksjonsmøter.