Hovedoppgjøret 2024 for Spekter-området (helseforetakene)

Årets hovedoppgjør starter tirsdag 9. april med innledende sentrale forhandlinger. Legeforeningen vil kreve sentral lønnsdannelse for medisinstudenter og leger i spesialisering, og lokal lønnsdannelse for overleger og øvrige medlemmer av Legeforeningen.
Lege gående i en sykehuskorridor. Foto Thomas Barstad Eckhoff
Forhandlingene med Spekter vil pågå frem mot sommeren. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

For Legeforeningen er aktuelle temaer i sykehusene blant annet arbeidsbelastning, justering av lønnssystemet for LIS og tilrettelegging for forskning og kompetanseutvikling. Det vil via Akademikerne og i samarbeid med øvrige hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden også bli fremmet krav om forbedringer i de sosiale bestemmelsene.

I 2024 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Spekter, som for Legeforeningens del omfatter alle helseforetakene, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Martina Hansens Hospital. Et hovedoppgjør innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstens ulike deler og om lønn. Oppgjøret gjennomføres normalt som en kombinasjon av sentrale og lokale forhandlinger. Det er ønskelig at forhandlingene kan sluttføres før sommeren, men det vil avhenge av hvordan forhandlingene utvikler seg.

Legeforeningens forhandlingsutvalg for Spekter jobber for tiden med kravene som skal fremmes i årets oppgjør. Planlagt oppstart for sentrale parters A-forhandlinger er 9. april. Forhandlingene vil pågå frem mot sommeren.