Hovedoppgjøret 2024 i kommunal sektor

Forhandlingene mellom KS og Akademikerne starter mandag 15. april. Forhandlingene skal avsluttes natt til 1. mai. Legeforeningen forhandler gjennom Akademikerne kommune.
Fastlege som sitter ved en pult og jobber med en pc. Foto: Legeforneningen/Thomas B. Eckhoff
Legeforeningen er opptatt av at rammen i det sentrale oppgjøret gir reallønnsutvikling. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Legenes lønn er ikke tema i disse sentrale forhandlingene fordi lønn i sin helhet fastsettes lokalt. Rammen i de sentrale forhandlingene får likevel visse føringer for de påfølgende lokale lønnsforhandlingene.

Legeforeningen er opptatt av at rammen i det sentrale oppgjøret gir reallønnsutvikling. Det er også viktig å legge til rette for konstruktive lokale forhandlinger der lokale og individuelle forhold bør styre rammediskusjonen.

Legeforeningen har forhandlet med KS om særavtalen SFS 2305. Det er brudd i disse forhandlingene. Særavtalen vil bringes inn i hovedoppgjøret med samme frister som resten av oppgjøret.  Mer informasjon om bruddet i forhandlingene med KS om SFS2305.