Hovedoppgjøret 2024 i Oslo kommune

Hovedoppgjøret for Oslo kommune gjennomføres også med forhandlingsavslutning natt til 1. mai. Et hovedkrav fra Akademikerne kommune til Oslo kommune har vært at flere av Akademikernes medlemmer skal være omfattet av ordningen med lokale forhandlinger (i Oslo kommune kalt LOK).
Oslo rådhus. Foto: Istockphoto.com/mr-fox
Oslo rådhus. Foto: Istockphoto.com/mr-fox

De preliminære forhandlingene, mellom Oslo kommune og Legeforeningen, om særbestemmelsene for Legeforeningen i Del C av dok. 25 ble gjennomført og avsluttet i mars 2024. Partene ble enige om å modernisere deler av teksten i avtalen. Videre skal partene gå sammen for å vurdere behov for, og innholdet i, regulering av beredskapsvakt for samfunnsmedisinere.

Partene ble også enige om å kartlegge praksisen til kommunen i tilfeller der LIS1 får utsatt, eller avbrutt tjenesten grunnet svangerskap eller foreldrepermisjon. For Legeforeningen er det viktig å sikre at disse legene får komme tilbake og fullføre løpet de har begynt på, uten opphold i ansettelsesforholdet.

Partene har blitt enige om en protokolltekst til avtalen som presiserer at kommunen har ansvar for at LIS tjenesten skal tilrettelegges slik at spesialistforskriften krav for LIS-1 tjenesten og spesialistutdanningen oppfylles. Legeforeningen har valgt å ikke bringe særbestemmelsene inn i hovedoppgjøret, men akseptere resultater fra de preliminære forhandlingene.