Hovedoppgjøret 2024 i statlig sektor

Forhandlingene mellom Staten og Akademikerne (som Legeforeningen er medlem av) starter 22. april. Fristen for å komme til enighet i oppgjøret er natt til 1. mai.
Fire personer som møtes i et kontorbygg. Foto: Istockphoto.com/PeopleImages
Årets oppgjør med staten er et hovedoppgjør. Foto: Istockphoto.com

Legeforeningen og Akademikerne er opptatt av at rammen i det sentrale oppgjøret er tilstrekkelig til å sikre en reallønnsutvikling for medlemmene i statlig sektor. Videre er det en viktig sak for Akademikerne å beholde dagens hovedtariffavtale, med lokal lønnsforhandlinger. Den er felles for Akademikerne og UNIO. LO og Ys har en annen hovedtariffavtale, med et system der lønnsmidlene i hovedsak fordeles sentralt og det tradisjonelt kun avsettes en liten andel til lokale forhandlinger i den enkelte virksomhet.

Legeforeningen er representert i forhandlingene gjennom hovedsammenslutningen Akademikerne. Årets oppgjør er et hovedoppgjør. Det forhandles både om lønn/økonomi og tekstlige endringer i tariffavtalen.

De sentrale parter forhandler om rammen for lønnsoppgjøret. Lokale forhandlinger om fordelingen av lønnsrammen gjennomføres i den enkelte virksomhet mellom arbeidsgiver og tillitsvalgte. De lokale forhandlingene gjennomføres etter det sentrale oppgjøret, normalt med frist 31. oktober.