Hovedoppgjøret 2024 i Virke (private, ideelle sykehus)

I 2024 skal det gjennomføres hovedoppgjør i Virke, som for Legeforeningens del omfatter bla. de private, ideelle sykehusene Diakonhjemmet, Haraldsplass, Betanien og Revmatismesykehuset på Lillehammer. Et hovedoppgjør innebærer at det både skal forhandles om teksten i overenskomstene, og om lønn (forhandles ikke sentralt for våre medlemmer).
Ahus Foto: Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen
For Legeforeningens medlemmer skal det forhandles lokalt, men i år kun om lønn. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

I årets hovedoppgjør vil det være sentrale forhandlinger om landsoverenskomstene. Forhandlingene ivaretas av Akademikerforeningene – et samarbeid mellom de fleste foreningene i Akademikerne, i tillegg til NITO, Jordmorforeningen og Farmaceutene. For tiden er det Psykologforeningen som leder dette samarbeidet. Legeforeningen er representert i forhandlingsdelegasjonen. 
 
Forhandlingene foregår etter alle de andre store oppgjørene, datoer for forhandlingene er 17. til 19. juni, med reservedager 11. - 13. September.

Lønnsdannelse og forhandlinger om materielle rettigheter skjer i lokale forhandlinger i hver enkelt virksomhet. For Legeforeningens medlemmer skal det forhandles lokalt, men i år kun om lønn.