Ny veileder for arbeidsmiljø i sykehus

– Et godt arbeidsmiljø bidrar til trivsel og glede, virker helsefremmende samt øker kvaliteten på arbeidet, sier president Anne-Karin Rime.
Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff
OPPSLAGSVERK: – Vi håper veilederen blir et nyttig oppslagsverk for så vel ansatte leger, tillitsvalgte og ledere, sier Anne-Karin Rime. Foto: Legeforeningen/Thomas B. Eckhoff

Derfor er Legeforeningen opptatt av, og arbeider for, at medlemmene skal ha et godt arbeidsmiljø.

– Som et ledd i dette arbeidet har vi nå lagd en ny veileder for arbeidsmiljø i sykehus, opplyser Rime.

Veilederen er utarbeidet av Avdeling for jus og arbeidsliv, med gode innspill fra tillitsvalgte, yngsterepresentanten i Yngre legers forening (Ylf), tidligere leder i Overlegeforeningen (Of), leder i Ylf, leder i Of og Legeforskningsinstituttet.

– Vi håper veilederen blir et nyttig oppslagsverk for så vel ansatte leger, tillitsvalgte og ledere, avslutter Anne-Karin Rime.