Revidert rammeavtale for fastlegene trådte i kraft 1. april

Den nye avtalen, som KS og Legeforeningen ble enige om før jul, gjelder for næringsdrivende fastleger i alle kommuner unntatt Oslo kommune.
Revidert rammeavtale-KS-NK
ENIGHET: Tor Arne Gangsø, direktør for arbeidsliv i KS, (t.v.) sammen med Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen, (t.h.) ble enige om ny rammeavtale mellom kommuner og næringsdrivende fastleger før jul. Foto: Legeforeningen/Hanne Riise-Hanssen

Det følger av den reviderte rammeavtalen at det skal etableres en ny tvisteløsningsnemnd som erstatter dagens nemnd i KS-området. Den nye nemnda skal behandle overdragelser der begjæring om nemndbehandling er fremmet 1. april eller senere.

Nemnda skal ledes av riksmekler Mats Ruland, med tingrettsdommer Richard Saue som nestleder. Det skal også oppnevnes medlemmer fra Legeforeningen og KS. Vi vil komme med mer informasjon om dette i midten av april. Da vil vi også offentliggjøre retningslinjene for den nye nemnda, som skal fastsettes av KS og Legeforeningen i fellesskap.

Les den nye rammeavtalen og få oversikt over de viktigste endringene.

Legeforeningen jobber med å lage en oppdatert kommentarutgave til den reviderte avtalen. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når kommentarutgaven er ferdig.