Startskudd for årets hovedoppgjør i offentlig sektor

I disse dager starter årets lønnsoppgjør i offentlig sektor. I år er det hovedoppgjør, noe som betyr at det forhandles både om lønnstillegg og om tekstlige endringer i tariffavtalene.
Leger som står og snakker i en sykehuskorridor. Foto: Ahus
Årets oppgjør hos frontfagene ble fastsatt til 5,2 %. Foto: Legeforeningen

Stat, KS og Oslo kommune har forhandlingsfrist natt til 1. mai. Dersom forhandlingene ender i brudd og mekling, er fristen for mekling satt til 23. mai for alle tre tariffområder.

For helseforetakene starter de sentrale forhandlingene mellom Akademikerne og Spekter tirsdag 9. april. Tidspunktet for Legeforeningens forhandlinger om overenskomstens del A2 vil avhenge av om det blir brudd i resten av offentlig sektor eller ikke. Men man forventer å gjennomføre forhandlingene i månedsskiftet mai/juni, med direkte påfølgende lokale forhandlinger i helseforetakene.

I norsk arbeidsliv har det tradisjonelt sett vært oppslutning om å følge frontfagsmodellen. Det innebærer at konkurranseutsatt sektor forhandler før de øvrige sektorene, og at rammen for oppgjøret i konkurranseutsatt sektor skal fungere som en norm for øvrige oppgjør.  
 
Partene i frontfaget kom i helgen til enighet i mekling, hvor anslaget for årets oppgjør ble fastsatt til 5,2 % lønnsøkning. Teknisk beregningsutvalg har anslått prisveksten for 2024 til 4,1 %, noe som innebærer at anslaget fra partene i frontfaget gir det en reallønnsvekst på noe over 1 %.

Frontfagsanslaget vil være en norm for øvrige tariffområder, men er verken tak, gulv eller fasit for etterfølgende forhandlingsprosesser. 
 
For mer informasjon om det økonomiske bakteppet for forhandlingene, se rapport fra Teknisk beregningsutvalg.